1400/12/03
جلوه های زیبایی از خدمت رسانی نیروهای بهداشتی در طرح ایمن‌سازی تکمیلی فلج اطفال کودکان زیر ۵ سال در شرایط نامساعد جوی و بارانی و سرد مناطق روستایی و صعب العبور خاش و تفتان_ ۲۷و۱۴۰۰/۱۰/۲۶*
👤مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش و تفتان؛ ✅تلاش تیم های بهداشتی با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارندگی شدید در دومین و سومین روز از شروع واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال بخشی از سختکوشی و احساس مسئولیت نیروهای توانمند و متعهد بهداشتی به مردم است که صحنه های زیبایی از خدمت در مسیر ارتقاء سلامت شهروندان را به تصویر کشیدند.