متن استاتیک شماره 20 موجود نیست
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
رعایت چه نکاتی در حین تراکنش‌های اینترنتی اهمیت دارد؟
19 شهریور 1402
رعایت چه نکاتی در حین تراکنش‌های اینترنتی اهمیت دارد؟
چهار روش برای بررسی امنیت شبکه اینترنت و  افزایش امنیت کار با شبکه اینترنت
18 شهریور 1402
چهار روش برای بررسی امنیت شبکه اینترنت و افزایش امنیت کار با شبکه اینترنت
ده روش بالا بردن و افزایش امنیت ویندوز 10
14 شهریور 1402
ده روش بالا بردن و افزایش امنیت ویندوز 10
راهکارهای جلوگیری از سرقت اطلاعات شخصی توسط اپلیکیشن‌ها
12 شهریور 1402
راهکارهای جلوگیری از سرقت اطلاعات شخصی توسط اپلیکیشن‌ها
حفاظت اطلاعات در فضای مجازی 2
12 شهریور 1402
حفاظت اطلاعات در فضای مجازی 2
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
انسان سالم محور توسعه پایدار / توجه جدی به کنترل بیماری های غیرواگیر می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد
اخبار
لورم ایپسوم متن ساختگی
غربالگری و بیماریابی سل برای حدود ۲۰ هزار نفر از اتباع خارجی مقیم سیستان و بلوچستان در محدوده تحت پوشش این دانشگاه از ابتدای بهمن تا کنون انجام شده است.
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
لورم ایپسوم متن ساختگی
غربالگری و بیماریابی سل برای حدود ۲۰ هزار نفر از اتباع خارجی مقیم سیستان و بلوچستان در محدوده تحت پوشش این دانشگاه از ابتدای بهمن تا کنون انجام شده است.
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
لورم ایپسوم متن ساختگی
غربالگری و بیماریابی سل برای حدود ۲۰ هزار نفر از اتباع خارجی مقیم سیستان و بلوچستان در محدوده تحت پوشش این دانشگاه از ابتدای بهمن تا کنون انجام شده است.
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
لورم ایپسوم متن ساختگی
غربالگری و بیماریابی سل برای حدود ۲۰ هزار نفر از اتباع خارجی مقیم سیستان و بلوچستان در محدوده تحت پوشش این دانشگاه از ابتدای بهمن تا کنون انجام شده است.
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
لورم ایپسوم متن ساختگی
غربالگری و بیماریابی سل برای حدود ۲۰ هزار نفر از اتباع خارجی مقیم سیستان و بلوچستان در محدوده تحت پوشش این دانشگاه از ابتدای بهمن تا کنون انجام شده است.
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
لورم ایپسوم متن ساختگی
غربالگری و بیماریابی سل برای حدود ۲۰ هزار نفر از اتباع خارجی مقیم سیستان و بلوچستان در محدوده تحت پوشش این دانشگاه از ابتدای بهمن تا کنون انجام شده است.
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
آرشیو
...
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
23
اردیبهشت
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
آرشیو
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
5
تیر
اطلاعیه مربوط به اصلاحیه افراد پذیرفته شده در آزمون پیمانی و قرادادی
...
نمایه ها
مراجعه اورژانس [1 سال]
مراجعه اورژانس [1 سال]
مراجعه اورژانس [1 سال]
مراجعه اورژانس [1 سال]
مراجعه اورژانس [1 سال]
...
...
...
...
تنظیمات قالب
سیستم تیکتینگ