1396/05/01

برگزاری کارگاه 5روزه انگل شناسی مالاریا درشهرستان خاش

کارگاه 5روزه انگل شناسی مالاریا از هم اکنون و به مدت 5روز جهت همکاران کارشناس،کاردان آزمایشگاه ومیکروسکوپیست های سطح شهرستان های خاش ومهرستان برگزار شد. این کارگاه از مورخه96/5/1لغایت96/5/5 و با حضور دکتر میراولیایی ،مهندس ساکنی،مهندس آذریان واساتید سطح یک بین المللی انگل شناسی مالاریا(حسن آزادی،محسن میرکازهی) در حال برگزاری است.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتخانه


اطلاعات شما با موفقیت ارسال