1399/04/13
حضور کارشناسان ارشد کشوری برنامه کنترل بیماریهای منتقله از ناقلین در شهرستان خاش و بازدید از روند اجرای نظام مراقبت بیماری ها با الویت مالاریا و تب دنگ
تغییرات آب و هوایی اخیر، مجاورت با کشورهای همسایه شرقی فاقد سیستم بهداشتی پویا، تبادلات جمعیتی متعدد با این کشورها به طرق مختلف (سوخت کشی و ... )، از جمله مواردی هستند که هوشیاری بیشتر در زمینه آموزش و بیماریابی بیماریهای منتقله از ناقلین به ویژه مالاریا، تب دنگ، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و ... در سطوح مختلف محیطی و ستادی را دوچندان می نمایند.