1399/05/23
برگزاری کمیته فنی کارشناسان رابط مراکز خدمات جامع سلامت با محوریت آغاز گام سوم غربالگری کرونا در شهرستان خاش*
مهندس علی نقی زاده رییس مرکز بهداشت شهرستان خاش؛ با توجه به آغاز مرحله سوم غربالگری کووید ۱۹ با هدف غربالگری شفاهی گروه‌های سنی و گروه های هدف و ارائه خدمات ضروری و غیرحضوری (جامانده) از ۲۰ مرداد ماه؛ لازم است همکاران توجه جدی به موضوع داشته و بر اساس اهداف موردنظر طرح، نسبت به برنامه ریزی و مدیریت مناسب آن اقدام کنند.*