1399/12/05
پیام تبریک مشترک مدیر شبکه بهداشت و درمان و رییس مرکز بهداشت به مناسبت روز مهندس
پنجم اسفندماه، زاد روز دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی در تقویم ایران اسلامی به عنوان «روز ملی مهندسی» نامگذاری شده كه خود نشانگر نقش و جايگاه ارزشمند و موثر تلاش گران اين عرصه خطير در بخش هاي مختلف عمران، توسعه و آباداني كشور است