1398/01/29
برگزاری اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی در سال98
اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال 98 شهرستان خاش در تاریخ 28 فروردین ماه 1398 به منظور ارائه عملکرد حوزه سلامت و اعمال برنامه ریزی در خصوص مسائل و معضلات بهداشتی منطقه ، با حضور نمایندگان و روسای ادارات ، سازمانها و ارگانهای سطح شهرستان در محل فرمانداری شهرستان خاش برگزار گردید. مهندس قهرمانی معاونت محترم سیاسی فرمانداری ضمن بیان اهمیت تامین بهداشت و مراقبت از سلامت مردم و اهتمام ویژه تمامی ادارات شهرستان در کنار حوزه بهداشت و درمان به این مهم گفت: بهبود شاخص های سلامت در سطح ملی و شهرستانی نیازمند همکاری بین بخشی و مشارکت مردم است و البته یکی از فرصت های قانونی توسعه همکاری بین¬بخشی در سلامت شهرستان، شکل گیری کارگروه سلامت و امنیت غذایی با وظایفی از قبیل تدوین و تصویب برنامه راهبردی سلامت جامعه، ارزیابی وضعیت سلامت شهرستان و تاثیر دستگاه ها بر بهبود آن و حل موضوعات بین بخشی سلامت می باشد. دکتر کرد مدیر شبکه بهداشت ودرمان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، قدردانی از نقش موثر ادارات شهرستان در راستای ارتقای سلامت و بهداشت منطقه و نیز اشاره به فرا رسیدن هفته سلامت از یکم لغایت هفتم اردیبهشت با شعار "پوشش همگانی سلامت برای هر فرد در هر جا" به بیان اهمیت نظام ارجاع الکترونیک از سطح۱ به۲ در مسیر رضایتمندی خدمت گیرندگان و مدیریت منابع پرداخت و افزود: این طرح تحول بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می رود و در ادامه از علما و معتمدین و اعضای محترم شورای اداری در توجیه و آموزش مردم در این خصوص درخواست همکاری نمود.
1398/01/26
برگزاری کمیته مرگ مادر باردار در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش(26/1/98)
برگزاری کمیته مرگ مادر باردار در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش(26/1/98)