جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
یاسر پاکزاد کارشناس 4223939 4223939 شهرستان خاش

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط