بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

لطفا جت دانلود بر روی فایل کلیک کنید

   دانلود : مراقبت_مننژیت.pdf           حجم فایل 3860 KB
   دانلود : مراقبت_دیفتری.pdf           حجم فایل 1746 KB
   دانلود : مراقبت_سرخک.pdf           حجم فایل 3873 KB
   دانلود : فلج_شل_حاد.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود : زنجیره سرما.pdf           حجم فایل 606 KB
   دانلود : راهنمای مراقبت سیاه سرفه.pdf           حجم فایل 1587 KB
   دانلود : بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن.pdf           حجم فایل 606 KB
   دانلود : برنامه و راهنمای ایمنسازی.pdf           حجم فایل 887 KB

محتوای مرتبط