1396/09/01 یکم لغایت هفتم آذر هفته جهانی «اطلاع رسانی درباره آنتی بیوتیکها»

این هفته، هفته جهانی هشدارو آگاهی‌رسانی درباره مصرف آنتی بیوتیکهاست و لازم است بدانید که طی تحقیقات انجام شده در این زمینه، محققان دریافته‌اند که استفاده زیاد از این داروها باعث ایجاد مقاومت شده، ممکن است هر عفونت معمول و ساده‌ای را تبدیل به بیماری علاج‌ناپذیری کند.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات