1396/02/07

برگزاری جشنواره چندمنظوره سلامت در نوک آباد به همت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاش ...

اولین جشنواره سلامت با رویکرد پیشگیری از افسردگی و خودکشی در پارک گلسنگ نوک آباد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاش؛ این جشنواره در چهارمین روز هفته سلامت 96 با هدف انتقال پیام سازمان جهانی بهداشت با شعار «بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم» در پارک گلسنگ شهر نوک آباد جهت گروه های سنی کودک، نوجوان، جوان، میانسال، سالمند در قالب مسابقه پرواز بادبادک ها،چادرهای تخصصی اطلاع رسانی(چادر هنرهای تجسمی، ترسیم تصاویر، ایجاد حجم ،بازی درمانی، آلاچیق های بهداشتی درمانی ویزیت رایگان تیم پزشکی، تیم روانشناسی، تیم تغذیه سالم،تیم سلامت رفتاری به صورت جداگانه در فضایی مفرح و شاد با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت و تیم بهداشتی، بخشدار محترم و هیئت همراه، شهردار و اعضای شورای شهر و جمعی از مسئولین ادارات نوک آباد صورت گرفت.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتمعرفی و شرح وظایف


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 سوابق   

 

1

 اله نظر هاشمزهی

   کارشناس مسئول

   22سال

   

2

عبدالنبی کرد     

     کارشناس    

  22سال

 

3

آمنه رضایی

      کاردان

  10سال

 

4

حسین کرد

      کارشناس

   

 

شرح وظایف گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت

1-   ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی با یکدیگر و واحدهای ستادی با معاونت بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی

2-   پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در تمام رده ها اعم از قراردادی ،رسمی ، پیمانی ، طرحی و پزشک خانواده

3-   پیش بینی و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت و هماهنگی جهت استفاده بهینه از آنها

4-   مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت

5-   تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در نزدیک ترین مکان به محل سکونت با راه اندازی مراکز شهری ، روستایی ، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی مورد لزوم بر اساس اولویت

6-   ایجاد هماهنگی برون بخشی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و غیره

7-   مشخص نمودن تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب پس از پایش و ارزیابی با همکاری سایر واحدهای محیطی و ستادی

8-   هماهنگی و همکاری نزدیک و مستمر با مرکز آموزش بهورزی در کلیه مراحل پذیرش بهورز بومی ، تربیت ، آموزش و استخدام آنها

9-   تدوین،پیشنهادو اجرای برنامه های آموزشی و باز آموزی حین خدمت رده های مختلف با همکاری مرکز آموزش بهورزی و واحدهای ستادی

10-             نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحد های بهداشتی و پیگیری  محل مناسب جهت واحدهای استیجاری و تعیین اولویت جهت احداث با همکاری دفتر فنی

11-             پیشنهاد جهت تشویق ، تنبیه ، تغییر عنوان و جابجایی کارکنان

12-             ایجاد هماهنگی درون بخشی بین واحدهای ستادی مستقر در مرکز بهداشت

13-             اجرای طرح بیمه روستایی شامل:

·        برآورد جمعیت تحت پوشش

·        بررسی و اعلام نیاز مراکز به نیروی پزشک و ماما

·        استخدام و گزینش نیروها

·        تعیین محل خدمت

·        تامین و تجهیز وسایل و امکانات مورد نیاز

·        آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده و کاردانان قرار داد  بیمه روستایی

·        نظارت و پایش اجرای برنامه ها

14-             ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسئولین سازمان بیمه خدمات درمانی در زمینه برنامه های پزشک خانواده

15-             آموزش کلیه بهورزان در زمینه برنامه های پزشک خانواده شامل :

الف-شناسایی جمعیت تحت پوشش و اعلام آمار جمعیتی

ب-ثبت نام و تشکیل پرونده

16-             برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات شورای فنی و نشست فصلی و پیگیری مصوبات جلسات ؛

17-             تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه

18-             کنترل و پایش خدمات ارائه شده به مردم از طریق تشکیل تیم های نظارت و پایش و اعزام این تیم ها به صورت منظم و برنامه ریزی شده به کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش ،پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت

19-             همکاری با بسیج جامع پزشکی و پیراپزشکی

20-             تشکیل ستاد نوروزی با هماهنگی سایر واحد ها جهت برنامه ریزی و ارائه خدمت مناسب و ویژه در ایام نوروز به مسافرین و همکاری با دیگر ارگانها در ایام نوروز

21-             پیگیری نظرات ،مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشت در مناطق و واحدهای تحت پوشش ؛

22-             پیگیری و بررسی شکایات رسیده در رابطه با واحدهای بهداشتی در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهای مربوطه ؛

23-             تهیه لیست پزشکانی که از محرومیت از مطب استفاده می نمایند به صورت ماهانه

24-             بررسی برنامه های نظارتی طرح شده از طرف واحدهای مختلف بهداشتی جهت تیم های سیار و ارائه راهکارهای مورد نیاز جهت بالا بردن کیفیت ارائه خدمات

25-             رایانه ای نمودن کلیه اطلاعات شاغلین ، ساختمانی ، جمعیتی ، تجهیزاتی و ... و ثبت در رایانه ستاد توسعه شبکه

26-             جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت و تحویل زیج های جدید و تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه شاخص بهداشتی از مجموع کل اطلاعات موجود در زیج ها

27-             برنامه ریزی ، هماهنگی و اجرای پرسشگرهای مختلفی که از سوی معاونت محترم بهداشتی ستاد گسترش دانشگاه به این واحد ارجاع می شود

28-             ارسال آمار بیمه روستایی به صورت فصلی و ماهانه به معاونت محترم بهداشتی و اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان

29-             تهیه برنامه عملیاتی سالانه

30-             تعیین اولویت ها در توزیع منابع گسترش شبکه

31-             شناسایی معضلات و مشکلات بهداشتی منطقه تحت پوشش و اقدام به حل مسائل بهداشتی از طریق همکاری های درون بخشی و برون بخشی

32-             مدیریت اطلاعات سلامت افراد و جمعیت تحت پوشش

33-             نظارت بر حسن اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری

34-             شناسایی چرخه کار مرکز و فعالیت واحدهای مختلف موجود در مرکز

35-             پایش و ارزشیابی خدمات تیم سلامت بر اساس دستورالعمل های موجود

36-             گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات

37-             ارائه گزارشات ادواری از اطلاعات ، آمار ، شاخصهای خدمات بهداشتی طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی

38-             به روز رسانی مستمر برنامه  HNIS

39-             تهیه و به روز نگه داشتن بانک اطلاعاتی واحدهای بهداشتی

40-             تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه 

41-             تهیه برنامه عملیاتی سالیانه

42-             جمع بندی آمار ماهیانه و فصلی مراکز روستایی (اطلاعات عمومی و پرسنلی هر مرکز و تعداد مراجعات هر واحد)

43-             برنامه ریزی پزشک خانواده روستایی (تهیه لیست پزشکان خانواده و ماماها ، محاسبه فرمولهای حقوقی ، تنظیم جدول پایش پزشکان روستایی و پیگیری تامین پزشک و مامای مراکز روستایی)

44-             بررسی کسورات مربوط به سرانه مراکز روستایی ، محاسبه کارانه ها

45-             برگزاری جلسات فصلی با ناظر اداره بیمه سلامت و پیگیری مشکلات مربوطه

46-             همکاری با دانشکده پزشکی و پیراپزشکی در خصوص آموزش به دانشجویان