دستورالعملها

جهت دانلود بر روی فایل کلیک کنید

 

   دانلود : دستورالعمل_مراقبت.pdf           حجم فایل 325 KB
   دانلود : دیابت_فشارخون.pdf           حجم فایل 9654 KB
   دانلود : دستورالعمل_جدید_تالاسمی92[1].pdf           حجم فایل 1041 KB
   دانلود : فلوچارت_تالاسمی_93.pdf           حجم فایل 174 KB
   دانلود : چارت_غربالگر_ي.pdf           حجم فایل 183 KB
   دانلود : دانلود.آموزش_تیروئید.pdf           حجم فایل 3737 KB

محتوای مرتبط