مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گوهر کوه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گوهر کوه

 

ساختمان : دولتی                      سال ساخت : 1360

فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان :   105 کیلومتر

واحدهای فعال : اتاق زایمان ایمن بیماریها بهداشت محیط آزمایشگاه مالاریا داروخانه

خانه های بهداشت تحت پوشش :1- تمپ (فعال) 2- جدید آباد شندک (فعال) 3- کچ(فعال)4 – چاه شماره 9 (فعال) 5-شهرک گوهر کوه(فعال)


محتوای مرتبط