معرفي کارشناسان

مشخصات کارکنان واحد سلامت خانواده،جمعیت و مدارس شهرستان خاش

 نام ونام خانوادگی

 سمت

 حیطه فعالیت

 مدرک تحصیلی

 شماره تماس واحد

  

 

 

 

  

 

حمیرا نارویی

کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده

و

کارشناس مادران

 

هماهنگی ، اجرا، سازماندهی ، برنامه ریزی ، کنترل و نظارت   برکلیه برنامه های سلامت خانواده

و

اجرا ی مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران ، بررسی موارد مرگ مادری

 

 

 

 

 

 

کارشناس مامایی

 

 

 33721911 054-

 

 

 

 

 

نور بی بی میرکازهی

کارشناس کودکان

 

اجرای برنامه های کودک سالم ، کودک بیمار ، ثبت مرگ کودک وتغذیه باشیر مادر،همتا،تکامل وخانه ایمن

 

 

 

 

 

کارشناس مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مریم ریگی

کارشناس تغذیه و مدارس 

 

اجرای  برنامه مشارکتی حمایتی، روستا مهدها،آشپزخانه های محلی و غربالگری ومعاینات دانش آموزان،صدور وثبت  شناسناه های سلامت

 

 

 

 

 

 

کارشناس مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا مارزلو

کارشناس سالمندان 

 

 

اجرای مراقبتهای ادغام یافته سالمندان وشیوه زندگی سالم

 

 

 

 

کارشناس  بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیده حمیده فاضلی خامسی

کارشناس باروری سالم وجمعیت 

 

 

 

اجرای برنامه  مشاوره قبل از ازدواج زوجین و کاهش بارداری  ناخواسته و پرخطر

 

 

 

 

کارشناس مامایی

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط