اهداف واحد

 

 

گروه سلامت خانواده و جمعیت در حیطه های آموزشی ، اجرایی ، هماهنگی ، پژوهش و برنامه ریزی به صورت زیر فعالیت می کند. در ستاد مرکز بهداشت  شهرستان خاش،واحد سلامت خانواده با حضور 5 کارشناس در راستای اجرای اهداف اين واحد تلاش مينمايد.

 

اهداف واحد:

- تهیه وتدوین برنامه اجرایی عملیاتی و مداخلات لازم در جهت پيشبرد اهداف تعيين شده و بررسی پیشرفت برنامه

- برنامه ریزی آموزشی جهت افزایش آگاهی ومهارت کلیه پرسنل بهداشتی و جامعه با اجرای بازآموزی و کارگاههای مختلف در طی سال که منجر به ارتقاء توانمندی آنها ميگردد

- افزايش آگاهی و مهارت پرسنل  آموزش به نيروهای جديدالورود به سيستم

-  تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی و...

- تامين اقلام و لوازم مورد نياز اجرای برنامه های واحد

- پژوهش ، كسب اطلاعات ،آمار و تجزیه وتحلیل آنها

- انجام هماهنگی لازم درون بخشی و برون بخشی در قسمتهای مختلف برنامه های پيشگفت

- پشتيبانی ونظارت از مراکز ارائه دهنده خدمات در زمينه برنامه های واحد

 


محتوای مرتبط