معرفی و شرح وظایف

پرسنل واحد بیماریها

ردیف

نام خانوادگی ونام

سمت

1

الله بخش کرد

کارشناس مسئول بیماریها

2

محمد امین میرزایی

کارشناس بیماریها

3

محمد انور کرد

اپراتور

 

معرفی واحد

بیماریهای واگیر :

جهت کنترل بیماریهای واگیر و کشف این بیماریها و پیشگیری از آنها این واحد فعالیت های زیر را انجام میدهد.

1- گزارش گیری فعال بیماریهای واگیر از خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی،مطب ها و کلینیک ها و بیمارستان مستقر در شهرستان از طریق اعزام مامور مستقیم بهداشتی به این واحد ها و اخذ گزارش از آنها و ضمن اینکه این واحد ها موظفند در صورت مشاهده هرگونه بیماری واگیردار بلافاصله آن را کتبا و یا تلفنی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش نمایند .

2- از کلیه افراد مشکوک به انواع بیماریهای واگیر مختلف نمونه های مختلف آزمایشگاهی از جمله خون ، ادرار ، مدفوع ، حلق ، خلط و غیره تهیه شده و تحت آزمایش قرار میگیرند .

3- در صورت مشکوک شدن به هرگونه بیماری های واگیر دار بلافاصله پرسنل مبارزه با بیماریها جهت پیشگیری از انتقال بیماری به سایر افراد خانواده و بعضا جامعه و درمان مطلوب بیماری آموزش های لازم را به بیمار و اطرافیان بیمار و نیز جامعه داده و علائم بیماری مورد نظر را در اطرافیان بیمار بررسی نموده و در صورت بروز علایم اقدامات بهداشتی و درمانی فوری را انجام می دهند.

4-. جهت درمان بسیاری از بیماریهای واگیر از طریق این واحد و با نظارت مستقیم پرسنل مبارزه با بیماریها دارو به صورت رایگان در اختیار بیمار قرار می گیرد از جمله بیماریهای واگیردار سل ایدز –– مالاریا –– وبا

5-.تهیه و توزیع و تزریق واکسن های مورد نیاز شهرستان جهت پیشگیری از بیماریهای مختلف از جمله سل هپاتیت B - دیفتری - کزاز سیاه سرفه فلج اطفال اوریون سرخک سرخجه هاری که سالانه تقریبا بیش از 500 هزار دز انواع واکسن ها توسط این واحد تهیه و در شهرستان توزیع می گردد.

6- جهت درمان فوری بسیاری از بیماری مهم اورژانسی بستری در بیمارستانها سرم مورد نیاز توسط این واحد تهیه و در صورت نیاز بلافاصله در اختیار بیمارستانها قرار می گیرد از جمله بیماریهای بوتولیسم _ مارگزیدگی عقرب گزیدگی

7- انجام واکسیناسیون گروهی جهت گروههای مورد نظر مانند انجام واکسیناسیون ریشه کنی فلج اطفال طی مراحل 2گانه در طول سال از سال 1371

8- انجام واکسیناسیون سربازان برعلیه بیماری مننژیت و دیفتری و کزاز در یکی از مراکز بهداشتی درمانی که سالانه بیش از 1000 نفر را شامل میشود .

9- جهت پیشگیری و کنترل بیماری هاری ، ایجاد واحد واکسیناسیون هاری که کلیه افراد حیوان گزیده بر علیه بیماری هاری تحت پیشگیری و درمان قرار می گیرند .

10- ایجاد کلینیک مشاوره و درمانی بیماریهای پرخطررفتاری نظیر ایدز و بیماری هپاتیت و بیماریهای آمیزشی در یکی از مراکز بهداشتی که افراد پرخطر و مشکوک به بیماریهای فوق پس از مراجعه تحت مشاوره و آموزش قرار گرفت و پس از کشف این بیماریها تحت مراقبت و درمان قرارمی گیرند.

11- کنترل اپیدمی های بیماریهای مختلف از طریق آموزش به موقع به بیمار و اطرافیان بیمار و نیز آموزش عمومی از وظایف عمده این واحد می باشد نظیر کنترل اپیدمی ها

12- کشف و بیماریابی و غربالگری انواع بیماریهای واگیر از جمله بیماران مبتلا به سل در زندان  و درمان آنها

13- کشف و غربالگری ودرمان و آموزش پیشگیری بیماری پدیکلوزیس یا شپش در شهرستان در بین دانش آموزان و سایر افراد جامعه

14- بیماریابی و کنترل و مراقبت و آموزش پیشگیری انواع بیماریهای انگلی و قارچی در شهرستان

15- توزیع واکسن به بیمارستانها ، زایشگاههای تحت پوشش در شهرستان

16- کشف بیماری سل و درمان رایگان آن و کنترل انتقال این بیماری در اطرافیان بیمار وافراد جامعه از طریق بیماریابی و غربالگری افراد مشکوک و تهیه نمونه خلط از این افراد و آزمایش نمونه ها

17- کشف بیماری مالاریا از طریق تهیه لام خون محیطی از افراد مشکوک تب دار و آزمایش آن و درمان رایگان این بیماری و صید پشه و لارو آن به منظور کشف کانون انتقال بیماری

18- کشف بیماری وبا از طریق تهیه نمونه سوآپ از بیماران مشکوک با علایم بیماری همراه با اسهال شدید و آزمایش آن در آزمایشگاه مرکزی شهرستان

19- در مجموع بیماریهای واگیر مانند : سرخک _ سرخجه _ کزاز _ سیاه سرفه _ هپاتیت سل _ فلج شاد حاد _ تب مالت _ تب بیجار یا لپتوسپیروز_ شپش یا پدیکلوز _ کیست هیداتیک _ سوزاک _ سیفلیس _ ایدز _ اسهال خونی _ تیفوئید _ مالاریا _ وبا _ آنفلوانزای انسانی _ آنفلوانزای پرندگان _ بوتولیسم _ مسمویت های غذایی _ سل _ مننژیت _ هاری و حیوان گزیدگی _ انواع بیماریهای انگلی و قارچی توسط این واحد کشف و تحت درمان و مراقبت و بررسی اطرافیان و جلوگیری از انتقال این بیماریها به اطرافیان و عموم جامعه ، توسط این واحد و پرسنل مربوطه آن و مراکز بهداشتی درمانی مورد پیگیری ومراقبت قرار می گیرند 0

20- آموزش در سطوح مختلف گروههای هدف جامعه به منظور ارتقاء آگاهی جهت پیشگیری و کنترل و انتقال بمیاریهای واگیر از جمله رابطین بهداشتی _ دانش آموزان _ دانشجویان و عموم مردم از وظایف مهم این واحد محسوب می شود

جهت ارتباط با واحد بیماریها با شماره 05434223930 تماس بگیرید

 

 


محتوای مرتبط