مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چاه احمد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چاه احمد

ساختمان : دولتی               سال ساخت :  1377

فاصله تا مرکز بهداشت : 140 کیلومتر

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- حیدر آباد (فعال)2-  محمد آباد تلاروک (فعال) 3- عزیز آباد (فعال) 4- یوسف آباد (فعال) 5- گل زمان (غیرفعال) 6- ملک آباد (فعال) 7- نادر آباد (فعال)


محتوای مرتبط