مرکز خدمات جامع سلامت دهپابید

مرکز خدمات جامع سلامت دهپابید

ساختمان : دولتی          سال ساخت :  1340         شماره تماس:33755141

فاصله تا مرکز بهداشت : 70 کیلومتر

واحدهای فعال : تسهیلات زایمانی بهداشت خانواده بیماریها بهداشت محیط داروخانه

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- ده تجگی (فعال) 2- گروک (فعال) 3 مورتک (فعال) 4- کهنوک (فعال) 5- دهپابید(فعال)

 


محتوای مرتبط