مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناصری

مرکزخدمات جامع سلامت روستایی ناصری

ساختمان : واگذاری                     سال ساخت : 1354

فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان : 5 کیلومتر

واحدهای فعال : مبارزه با بیماریها – مامایی – بهداشت محیط - داروخانه

خانه های بهداشت تحت پوشش :1- بیات آباد(فعال) 2- درمحمد آباد(فعال) 3- کلکلی(فعال) 4- میرزاباد(فعال) 5- شهرک پیمان(فعال) 6- ناصری (فعال)


محتوای مرتبط