مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ده رئیس

مرکزخدمات جامع سلامت روستایی ده رئیس

ساختمان : دولتی                     سال ساخت:     1389

فاصله تا مرکز بهداشت :  75 کیلومتر

واحدهای فعال : بیماریها

فاقد پزشک

خانه های بهداشت تحت پوشش :1 -  بگ (پالیزان)(فعال) 2 اسپه (فعال) 3- چگرد(فعال) 4- ده رئیس(فعال)


محتوای مرتبط