مرکز خدمات جامع سلامت ایرندگان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ایرندگان(شبانه روزی)

ساختمان : دولتی                       سال ساخت :    1376

فاصله تا مرکز بهداشت :   107 کیلومتر

واحدهای فعال : تسهیلات زایمانی مامایی داروخانه آزمایشگاه بهداشت خانواده

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- دادکان علیا (فعال) 2- گنز (فعال) 3- گمن (فعال) 4- مارندگان (فعال) 5- نیلگان (فعال) 6- بالاقلعه(فعال) 7- دارسان (فعال)

 


محتوای مرتبط