مرکز خدمات جامع سلامت شهید بهشتی (شماره 3شهری)

مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهید بهشتی(شماره 3)

ساختمان :دولتی                        سال ساخت: 1368

واحدهای فعال: بهداشت خانواده بهداشت محیط آمار و مدارک پزشکی بهداشت حرفه ای مشاوره بیماریها مشاوره تالاسمی بیماریها

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1-دشت آبخوان 2- چاه سالار

پایگاههای تحت پوشش : 1- چشمه 2- ولی آباد 3- حیدر آباد


محتوای مرتبط