مرکز خدمات جامع سلامت شهید مطهری

مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهید مطهری(شماره 2)

ساختمان : پیش ساخته طرح سازمانی جهانی بهداشت    سال ساخت: 1366

واحدهای فعال: دندانپزشکی بهداشت خانواده بهداشت محیط بهیاری آمار و مدارک پزشکی بهداشت حرفه ای

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- اسلام آباد 2- کهن مولاداد


محتوای مرتبط