مرکز بهداشتی درمانی امام خمینی

مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره) (شماره یک شهری)

محل استقرار: خیابان شهید نیک بخت

واحدهای فعال مرکز بهداشتی درمانی:

1-داندانپزشکی

2- کلینیک مادر و کودک

3- واکسیناسیون

4- آزمایشگاه مالاریا

5- بهداشت محیط و حرفه ای

6- مبارزه با بیماریها

7- امور عمومی

8- پذیرش

پایگاه های تحت پوشش :

1-   پایگاه وحدت

2-  محله قلندرزهی

 


محتوای مرتبط